Politica cookie

Cookie-urile constau din portiuni de cod instalate în browser care ajuta proprietarul sa furnizeze Serviciul în conformitate cu scopurile descrise. Unele dintre scopurile pentru care sunt instalate modulele cookie pot necesita, de asemenea, consim?amântul utilizatorului.

În cazul în care instalarea cookie-urilor se bazeaza pe consimtamânt, un astfel de consimtamânt poate fi retras în mod liber în orice moment, urmând instructiunile din acest document.

Cookie-uri de tip cookie si cookie-uri care servesc scopuri statistice agregate


Activitate strict necesara pentru functionarea Serviciului


Acest site utilizeaza cookie-uri pentru a salva sesiunea utilizatorului si pentru a efectua alte activitati strict necesare functionarii acestui site, de exemplu în legatura cu distributia traficului.
 


Activitate privind salvarea preferintelor, optimizarea si statisticile


Acest site utilizeaza cookie-uri pentru a salva preferintele de navigare si pentru a optimiza experienta de navigare a utilizatorului. Printre aceste cookie-uri se numara, de exemplu, cele utilizate pentru stabilirea preferintelor lingvistice si valutare sau pentru gestionarea statisticilor primului partid angajate direct de catre proprietarul site-ului.
 

Alte tipuri de cookie-uri sau terte parti care instaleaza cookie-uri

Unele dintre serviciile enumerate mai jos colecteaza statistici într-o forma anonima si agregata si nu pot solicita consimtamântul Utilizatorului sau pot fi gestionate direct de catre Proprietar - în functie de modul în care sunt descrise - fara ajutorul unor terti.

În cazul în care serviciile incluse în instrumentele de mai jos sunt listate printre instrumentele de mai jos, acestea pot fi utilizate pentru a urmari obiceiurile de navigare ale utilizatorilor - în plus fata de informatiile specificate aici si fara cunostin?ele proprietarului. Consultati politica de confidentialitate a serviciilor listate pentru informatii detaliate.


Google Analytics

Serviciile con?inute în aceasta sectiune permit proprietarului sa monitorizeze si sa analizeze traficul web si poate fi folosit pentru a urmari comportamentul utilizatorului.

Google Analytics (Google Inc.)


Google Analytics este un serviciu de analiza web furnizat de Google Inc. ("Google"). Google utilizeaza datele colectate pentru a urmari si examina utilizarea acestui site, pentru a pregati rapoarte despre activitatile sale si pentru a le distribui altor servicii Google.
 Google poate utiliza datele colectate pentru contextualizarea si personalizarea anunturilor din propria retea de publicitate.
 
Datele personale colectate: cookie-uri si date de utilizare.

Locul de procesare: Romania - Politica de confidentialitate - Opriti-va.

Urmarirea conversiilor anunturilor Facebook (Facebook, Inc.)


Urmarirea conversiilor prin anunturi Facebook este un serviciu de analiza furnizat de Facebook, Inc. care conecteaza datele din reteaua de publicitate Facebook cu actiunile efectuate pe acest site.
 
Datele personale colectate: cookie-uri si date de utilizare.

Locul de procesare: Romania- Politica de confidentialitate.

Google Analytics a colectat direct (acest site)


Acest site web utilizeaza un sistem de analiza interna care nu implica terti.
 
Datele personale colectate: cookie-uri si date de utilizare.
 


Continutul este comentat


Serviciile de comentare a con?inutului permit utilizatorilor sa faca si sa publice comentariile lor privind continutul acestui site web.
 În functie de setarile alese de proprietar, utilizatorii pot lasa comentarii anonime. Daca exista o adresa de e-mail între datele personale furnizate de Utilizator, aceasta poate fi utilizata pentru a trimite notificari de comentarii pe acelasi continut. Utilizatorii sunt responsabili pentru continutul propriilor comentarii.
 Daca este instalat un serviciu de comentare a continutului furnizat de terte parti, acesta poate colecta în continuare date de trafic web pentru paginile în care este instalat serviciul de comentarii, chiar daca utilizatorii nu utilizeaza serviciul de comentare a continutului.

Sistemul de comentarii gestionat direct (acest site)


Acest site are propriul sistem intern de comentarii.
 
Datele personale colectate: cookie-urile, adresa de e-mail si numele de utilizator.
 


Interactiunea cu retelele si platformele sociale externe


Acest tip de serviciu permite interactiunea cu retelele sociale sau alte platforme externe direct din paginile acestui site web.
 Interactiunea si informatiile obtinute prin intermediul acestui site Web sunt întotdeauna supuse setarilor de confidentialitate ale utilizatorului pentru fiecare retea sociala.
 Acest tip de serviciu ar putea sa colecteze în continuare date de trafic pentru paginile în care este instalat serviciul, chiar daca utilizatorii nu îl utilizeaza.

AddThis (Addthis Inc.)

AddThis este un serviciu furnizat de Clearspring Technologies Inc., care afiseaza un widget care permite interactiunea cu retelele sociale si platformele externe, precum si partajarea continutului acestui site web.
 În functie de configuratie, acest serviciu poate afisa widgeturi apartinând unor terte parti, cum ar fi managerii retelelor sociale în care sunt distribuite interactiunile. În acest caz, tertii care furnizeaza widget-ul vor fi informati despre interactiunile si datele de utilizare din paginile în care este instalat acest serviciu.
 
Datele personale colectate: cookie-uri si date de utilizare.

Locul de procesare: Romania - Politica de confidentialitate.
 


Remarketingul si vizarea comportamentala


Acest tip de serviciu permite acestui site ?i partenerilor sai sa informeze, sa optimizeze ?i sa serveasca publicitatea pe baza utilizarii trecute a acestui site de catre Utilizator.
 Aceasta activitate este efectuata prin urmarirea datelor de utilizare ?i prin utilizarea modulelor cookie, informa?ii transferate partenerilor care gestioneaza activitatea de remarketing ?i de direc?ionare comportamentala.
 În plus fa?a de orice op?iune de renun?are oferita de oricare dintre serviciile de mai jos, utilizatorul poate renun?a la utilizarea serviciilor cookie ale unei ter?e par?i accesând pagina de renun?are la Ini?iativa de publicitate în re?ea.

Remarketingul AdWords (Google Inc.)


Remarketingul AdWords este un serviciu de direc?ionare în func?ie de remarketing ?i de comportament furnizat de Google Inc. care conecteaza activitatea acestui site web cu re?eaua de publicitate Adwords ?i cookie-ul Doubleclick.
 
Datele personale colectate: cookie-uri ?i date de utilizare.

Locul de procesare: Romania - Politica de confiden?ialitate - Opri?i-va.
 


Protectie spam


Acest tip de serviciu analizeaza traficul acestui site, poten?ial con?inând date cu caracter personal ale utilizatorilor, în scopul de a le filtra din par?i de trafic, mesaje ?i con?inut recunoscut ca SPAM.

Google reCAPTCHA (Google Inc.)


Google reCAPTCHA este un serviciu de protec?ie SPAM furnizat de Google Inc.
 Utilizarea reCAPTCHA este supusa politicii Google privind confiden?ialitatea ?i termenii de utilizare.
 
Datele personale colectate: cookie-uri ?i date de utilizare.

Locul de procesare: Romania - Politica de confiden?ialitate.
 


Gestionarea etichetelor

Acest tip de serviciu îi ajuta pe proprietar sa gestioneze etichetele sau scripturile necesare pe acest site într-o maniera centralizata.
 Acest lucru are ca rezultat transmiterea de catre utilizatori a datelor prin intermediul acestor servicii, ceea ce ar putea conduce la pastrarea acestor date.

Managerul de etichete Google (Google LLC)


Managerul de etichete Google este un serviciu de gestionare a etichetelor furnizat de Google LLC.
 
Datele personale colectate: cookie-uri ?i date de utilizare.

Locul de procesare: Romania - Politica de confiden?ialitate.
 

Modul de furnizare sau de retragere a consim?amântului pentru instalarea cookie-urilor

În plus fa?a de ceea ce este specificat în acest document, utilizatorul poate gestiona preferin?ele pentru modulele cookie direct din browserul propriu ?i poate împiedica - de exemplu - ter?e par?i sa instaleze cookie-uri.
Prin preferin?ele browserului, este posibila ?i ?tergerea cookie-urilor instalate în trecut, inclusiv cookie-urile care ar fi putut salva consim?amântul ini?ial pentru instalarea cookie-urilor de catre acest site web.
Utilizatorii pot, de exemplu, sa gaseasca informa?ii despre modul de gestionare a modulelor cookie în cele mai frecvent utilizate browsere la urmatoarele adrese: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari ?i Microsoft Internet Explorer.

În ceea ce prive?te cookie-urile instalate de ter?e par?i, utilizatorii î?i pot gestiona preferin?ele ?i î?i pot retrage consim?amântul, facând clic pe link-ul de oprire (daca este furnizat), utilizând mijloacele furnizate în politica de confiden?ialitate a ter?ei par?i sau contactând ter?ul .

În ciuda celor de mai sus, proprietarul informeaza ca utilizatorii pot urma instruc?iunile furnizate de catre EDAA (UE), Ini?iativa de publicitate în re?ea (US) ?i Digital Advertising Alliance (SUA), DAAC (Canada), DDAI (Japonia) ) sau alte servicii similare. Astfel de ini?iative permit utilizatorilor sa selecteze preferin?ele de urmarire pentru majoritatea instrumentelor de publicitate. Proprietarul recomanda astfel ca utilizatorii sa utilizeze aceste resurse în plus fata de informatiile furnizate în acest document.

Deoarece instalarea cookie-urilor ter?a parte ?i a altor sisteme de urmarire prin intermediul serviciilor utilizate în cadrul acestui site nu poate fi controlata tehnic de catre proprietar, orice referin?e specifice la cookie-urile ?i sistemele de urmarire instalate de ter?e par?i trebuie sa fie considerate orientative. Pentru a ob?ine informa?ii complete, utilizatorul este rugat sa consulte politica de confiden?ialitate pentru serviciile ter?e respective listate în acest document.

Având în vedere complexitatea obiectiva în ceea ce prive?te identificarea tehnologiilor bazate pe cookie-uri, utilizatorii sunt încuraja?i sa contacteze proprietarul daca doresc sa primeasca informa?ii suplimentare cu privire la utilizarea cookie-urilor de catre acest site web.
 


Definitii si referinte juridice


Date personale (sau date)

Orice informatie care, direct sau indirect, sau în legatura cu alte informatii - inclusiv un numar de identificare personal - permite identificarea sau identificarea unei persoane fizice.

Datele de utilizare

Informatiile colectate automat prin intermediul acestui site web (sau al unor servicii terte angajate pe acest site), care pot include: adresele IP sau denumirile de domenii ale computerelor utilizate de utilizatorii care utilizeaza acest site, adresele URI (Uniform Resource Identifier) ora solicitarii, metoda utilizata pentru trimiterea solicitarii catre server, marimea fisierului primit ca raspuns, codul numeric care indica starea raspunsului serverului (rezultat reusit, eroare etc.), tara de origine, caracteristicile browserului si ale sistemului de operare utilizat de Utilizator, detaliile diferitelor perioade ale vizitelor (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagina în cadrul aplicatiei) si detaliile despre calea urmata în cadrul aplicatiei, cu referire speciala la secventa paginile vizitate si alti parametri despre sistemul de operare al dispozitivului si / sau mediul IT al utilizatorului.

Utilizator

Persoana fizica care utilizeaza acest site web care, daca nu se specifica altfel, coincide cu subiectul datelor.

Subiectul datelor

Persoana fizica la care se refera datele cu caracter personal.

Procesor de date (sau Supervizor date)

Persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agen?ia sau alt organism care prelucreaza date cu caracter personal în numele controlorului, a?a cum este descris în aceasta politica de confiden?ialitate.

Controlor de date (sau de?inator)

Persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agen?ia sau alt organism care, singur sau împreuna cu al?ii, determina scopurile ?i mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv masurile de securitate privind func?ionarea ?i utilizarea acestui site web. Controlorul de date, daca nu este specificat altfel, este proprietarul acestui site web.

Acest site (sau aceasta aplica?ie)

Modalita?ile prin care sunt colectate ?i prelucrate datele personale ale utilizatorului.

Serviciu

Serviciul oferit de acest site, a?a cum este descris în termenii relativi (daca este disponibil) ?i pe acest site / aplica?ie.

Uniunea Europeana (sau UE)

Cu excep?ia cazului în care se specifica altfel, toate trimiterile facute în cadrul acestui document catre Uniunea Europeana includ toate statele membre actuale la Uniunea Europeana ?i Spa?iul Economic European.

fursecuri

O bucata mica de date stocata în dispozitivul utilizatorului.


Informatii legale

Aceasta declara?ie de confiden?ialitate a fost elaborata pe baza prevederilor mai multor legisla?ii, inclusiv art. 13/14 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protec?ia datelor).

Aceasta politica de confiden?ialitate se refera exclusiv la acest site web, daca nu se prevede altfel în acest document.